Większość badań powinna być pobierana na czczo (po 12 godz. przerwie
w jedzeniu), między 7 a 9 rano. W przypadku badań obejmujących profil wątrobowy i lipidowy zaleca się w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji do godz. 18-tej.

– W dni poprzedzające badanie pacjent powinien stosować standardową dietę,
z wyjątkiem oznaczeń wymagających specjalnej diety, zaleconej przez lekarza.

– Do badań nie powinien przystępować pacjent po forsownym wysiłku
i nieprzespanej nocy. Pacjent przychodzący do laboratorium przed pobraniem krwi powinien odpocząć przez co najmniej 15 minut.

– Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane
z celem danego badania.

– W przypadku badań hormonalnych u kobiet, niekiedy wskazane jest wykonanie badań w określonym dniu cyklu miesięcznego.

– W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, gdyż nie wpływa ono istotnie na większość rutynowych badań,
z wyjątkiem poziomu glukozy.